โกรเลียร์ อีเว้นท์ Located Us
กิจกรรมที่ผ่านมา Previous Activities
รู้หรือไม่...โลกใบนี้มีแต่คนฉลาด
วันที่จัด : 09 ต.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562 สถานที่ : thailand
ศาสตราจารย์ ดร. โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) นักจิตวิทยา จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านได้ค้นพบจากงานวิจัยว่า ความสามารถทางปัญญาของมนุษย์ตามทฤษฎีพหุปัญญา หรือเรียกง่ายๆ
ว่า ความฉลาดของมนุษย์มีความฉลาดที่แตกต่างกันไป สามารถแบ่งออกเป็น 8 ด้าน ได้แก่
1. ปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence)
2. ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical – Mathmatical Intelligence)
3. ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ (Visual – Spatial Intelligence)
4. ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily – Kinesthetic Intelligence)
5. ปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence)
6. ปัญญาด้านมนุษย์สัมพันธ์ (Interpersonal Intelligence)
7. ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence)
8. ปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence)
โกรเลียร์ เปิดมหกรรมรับสมัครงานด้านการขายครั้งใหญ่
วันที่จัด : 01 มิ.ย. 2561 สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
ลงทะเบียนเพื่อรับฟังข้อมูลการประชุมพร้อมสัมภาษณ์งาน ในวันศุกร์ที่ 1 มิ.ย. 61 เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเวลา 13.00 - 13.30 น. ที่ บริษัท โกรเลียร์ อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (สำนักงานใหญ่) 990 อับดุลราฮิม เพลส ชั้น 10 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขต บางรัก กรุงเทพฯ