GROLIER
เป็นส่วนหนึ่งกับเรา Job Career
  คุณสมบัติ :
  • เปิดรับผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำงาน
  • มีความตั้งใจ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  • ชอบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเด็ก พัฒนาการเด็ก หรือเกี่ยวข้องกับการศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานทั่วกรุงเทพฯได้ (หรือเดินทางไปปฏิบัติงานในจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศได้)
  • รายได้เป็นคอมมิชชั่นจากยอดขายเท่านั้น ไม่มีฐานเงินเดือน
  คุณสมบัติ :
  • เปิดรับผู้ที่จบการศึกษาทุกระดับและยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ แต่หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความสามารถในการประสานงานและมีการสื่อสารที่ดี
  • ซื่อสัตย์ และสามารถยืนยันตัวตนได้
  • สามารถวางเงินค้ำประกันได้หรือมีผู้ค้ำประกันให้
  • รายได้เป็นคอมมิชชั่นจากยอดเก็บเท่านั้น ไม่มีฐานเงินเดือน
  คุณสมบัติ :
  • เปิดรับผู้ที่จบการศึกษาทุกระดับและยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ แต่หากมีประสบการณ์ให้ด้านติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีไหวพริบ สื่อสารทางการพูดได้ดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุ 20-35 ปี
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้ เป็นเวลาติดต่อกันครั้งละ 1 เดือนขึ้นไป
  • หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
แนบใบสมัคร
กดที่ปุ่ม แนบใบสมัครเพื่อส่ง Resume หรือ CV ของคุณ
จากนั้นกดยืนยันข้อมูล